ประกาศจังหวัดลำปาง ให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนมีโทษ

ประกาศจังหวัดลำปาง ให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถ…

Read More

โครงการ “ลำปางเมืองน่าอยู่ 1 อปท. 1 ถนนสวยงาม”

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโครงการ “ลำปางเมืองน่า…

Read More

งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำทีมโดย นายกมานิต อุ่นเครือ พร้อมด้วย…

Read More

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์​

วันที่ 6 พฤศจิกายน​ 2563 นายมานิต​ อุ่นเครือ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย​ พร้อมด้วยคณะ…

Read More

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายใต้การ…

Read More

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ครั้งที่ เพื่อดำเนินการจัดทำเสวียนและถังขยะแบบไม้ จำนวน 11 จุด

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ครั้งที่ …

Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สา…

Read More

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.พิชัย ประจำ 2563

เมื่อวันที่  2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศ…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการพ…

Read More