ประกาศราคากลาง – โครงการซ่อมแซมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลังค่ายสุรศักดิ์มนตรี บ้านพิชัย ม.1

Read More

โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า มทบ 32 บ้านพิชัย หมู่ 1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More