งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำทีมโดย นายกมานิต อุ่นเครือ พร้อมด้วย…

Read More

ตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือให้แก่ราษฎร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำน…

Read More

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านอู่ช่างเชน บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย

Read More

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์​

วันที่ 6 พฤศจิกายน​ 2563 นายมานิต​ อุ่นเครือ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย​ พร้อมด้วยคณะ…

Read More

คัดแยกขยะในอาคารสำนักงาน ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลด ใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รณรงค์คัดแยกขยะ ในอาคารสำนักงาน ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลด ใ…

Read More