พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรม ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาหมู่บ้าน

วันที่27กรกฎาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับ จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ…

Read More

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่27 กรกฎาคม. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบล ผู้ให…

Read More

กิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดย นายมานิต อุ่นเครือ นายก อบต.พิช…

Read More

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา และร่วมกันถวายเทียนพรรษา

วันที่ 21 รกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบล ผู้ใหญ…

Read More

โครงการอบรมซักซ้อมแผนอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลพิชัย ประจำปี 2566

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการอบรมซักซ้อมแผนอุทกภัย…

Read More

โครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข…

Read More