ตารางราคากลาง (แบบ บก.06) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ตารางราคากลาง (แบบ บก.06) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

Read More

ตารางราคากลาง (แบบ บก.06) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

ตารางราคากลาง (แบบ บก.06) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

Read More