โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน…

Read More

รายงานผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

1001 โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและการประคบสมุนไพรในผู้สูงอายุตำบลพิชัย 1002 โครงการสร…

Read More

ประกาศราคากลาง – ขยายไหล่ทางซอยข้างปั้ม ปตท. ถึง ถนนตัดใหม่ คันคลองชลประทาน ปงวัง ม.6 ต.พิชัย

Read More

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่กักตัวอยู่กับบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยท่านปลัดสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นท…

Read More

เชิญชวนท่องเที่ยวม่อนเก๊าค่า

ม่อนเก๊าค่า สถานที่จุดชมวิวแห่งใหม่ ตั้งอยู่ในเขตบริเวณ ป่าชุมชนบ้านวังชัยพัฒนา เป็นอีกหนึ…

Read More