มอบถุงยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นที…

Read More

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงวัง และร่วมกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับรพ.สต. บ้านต้นมื่น ดำเนินก…

Read More

โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงตำบลพิชัย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริม…

Read More

ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว…

Read More