ประชุมในการจัดทำแผนการจัดการขยะเปียกและการจัดทำถังขยะเปียก

วันที่28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ได้ประชุม แต่งตั้ง คกก. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย…

Read More

งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริ…

Read More

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิการยน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอย…

Read More