รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 – มี.ค 65)

Read More