ราคากลาง – โครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.2 และ ซ.4 บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย

Read More

ประชาสัมพันธ์และทำความรู้จัก ‘ESS Help Me’ ปักหมุด หยุดเหตุ บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยขอประชาสัมพันธ์และทำความรู้จัก ‘ESS Help Me’ ปักหมุด หยุดเหตุ บร…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Read More