จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอก…

Read More

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More