ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับตำบล โครงการประกวดแต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ…

Read More

วันพระราชทานธงชาติไทย​ 28 กันยายน

นายมานิต  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำคณะผู้บริหาร​ ข้าราชการและพนักงาน จัด…

Read More

ตรวจสภาพและบำบัดระบบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินการตรวจสภาพและบำบัดระบบน้ำเสีย ประชาชนในพื้นที่ ให้ควา…

Read More

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้าน วังชัยพัฒ…

Read More

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล…

Read More