สภาพสังคม

สภาพสังคม
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลพิชัย
– บ้านพิชัย (บางส่วน) หลังค่ายทหาร,ในค่ายทหาร,สนามกอล์ฟ
– หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคี (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
– หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
– หมู่ที่ 6 บ้านปงวังเต็มพื้นที่
– หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา,บ้านไร่แผ่นดินทอง (เต็มพื้นที่)
– หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้ (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
– หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง (เต็มพื้นที่)
– หมู่ที่ 11 บ้านดอนมูล (เต็มพื้นที่)
– หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
– หมู่ที่ 16 บ้านวังชัยพัฒนา (เต็มพื้นที่)
– หมู่ที่ 17 บ้านมิ่งมงคล (เต็มพื้นที่)

 

Related posts