เดินรณรงค์ต่อต้านและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดย นายมานิต อุ่นเครือ นายสมพร สติแน่…

Read More

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี…

Read More

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาส…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More

ขอความร่วมมือ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาช…

Read More

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง…

Read More

กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.พิชัย เช่น ปิดไฟ ปิดก๊อกน้ำเป็…

Read More