อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และอถล.(อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ…

Read More

แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ดำเนินกิจกรรม  แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง เพ…

Read More

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

Read More

ราคากลาง1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ตาสืบ – สระน้ำบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Read More