ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ประกาศผลเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Read More

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำทีมโดย นายกมานิต อุ่นเครือ พร้อมด้วย…

Read More

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ทุกหมู่บ้าน…

Read More

โครงการคุณธรรม จริยธรรม

โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีคุณธรรมและจริย…

Read More

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลพิชัย

จำนวน 7 ด้าน ดังนี้ ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านหัตถกรรม ได้แก่ ผลิตภ…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More

โครงการคุณธรรม จริยธรรม

โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีคุณธรรมและจริย…

Read More

วัดพระธาตุม่อนพระยาแช่

วัดพระธาตุม่อนพระยาแช่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชื่อม่อนไก่เขี่ย หรือดอยยัสสะกิตติ หรือ เขลางค์บร…

Read More

ม่อนเก๊าค่า

ม่อนเก๊าค่า ตั้งอยู่ท้องที่บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ 16  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำ…

Read More