ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นที่เยี…

Read More

การประชุมพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

การประชุมพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำเดือนมีนาคม  2565…

Read More

โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

ในปัจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลกเริ่มมีมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการ…

Read More