ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงวัง รณรงค์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงวัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รณรงค์การเลือกตั้งนายกและสมาช…

Read More

กิจกรรมหนูน้อยลอยกระทง ปี 2564

กิจกรรมหนูน้อยลอยกระทง ปี 2564 ในวันที่ 19 พ.ย. 64 ของศพด.บ้านปงวังและ ศพด.บ้านพิชัย สังกั…

Read More

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Read More

เชิญชวนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More

ประกาศราคากลาง – โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ซอย 5 หมู่ 5 ต.พิชัย

Read More