ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Read More

เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหา…

Read More

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอ…

Read More