ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ตั้งอยู่ เลขที่ 678 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง 52000

หมายเลขโทรศัพท์ : 054-315-742

หมายเลขโทรสาร : 054-839-612

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

เว็บไซต์ : https://www.pichai.go.th/

Email : pichai_sao@hotmail.com