สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของตำบลจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ำทำการเกษตร

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเสด็จ
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ติดต่อกับ อำเภอแม่เมาะ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ติดต่อกับ เทศบาลนครลำปาง ตำบลทุ่งฝาย และตำบลต้นธงชัย

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร

เนื้อที่
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำวัง จำนวน 1 สาย
ลำธาร, ลำห้วย, หนอง, คลอง, บึง จำนวน 28 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น                           จำนวน 4 แห่ง
บ่อน้ำตื้นพร้อมปั๊มน้ำ          จำนวน 843 แห่ง
บ่อโยก                               จำนวน 7 แห่ง
สระน้ำ                                จำนวน 5 แห่ง
ถังเก็บน้ำ ฝ 99                   จำนวน 1 แห่ง
อื่น ๆ                                   จำนวน 1 แห่ง
– คลองชลประทาน            จำนวน 9 แห่ง
– อ่างเก็บน้ำ                      จำนวน 3 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน                 จำนวน 11 แห่ง
– บ่อบาดาล                       จำนวน 8 แห่ง
– บ่อเจาะ                           จำนวน 29 แห่ง

สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลพิชัย
– บ้านพิชัย (บางส่วน) หลังค่ายทหาร,ในค่ายทหาร,สนามกอล์ฟ
– หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคี (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
– หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
– หมู่ที่ 6 บ้านปงวังเต็มพื้นที่
– หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา,บ้านไร่แผ่นดินทอง (เต็มพื้นที่)
– หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้ (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
– หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง (เต็มพื้นที่)
– หมู่ที่ 11 บ้านดอนมูล (เต็มพื้นที่)
– หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
– หมู่ที่ 16 บ้านวังชัยพัฒนา (เต็มพื้นที่)
– หมู่ที่ 17 บ้านมิ่งมงคล (เต็มพื้นที่)

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ
– รับจ้างทั่วไป
– ค้าขาย
– รับราชการ
– พนักงานรัฐวิสาหกิจ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีโรงงานขนาดกลาง จำนวน 10 โรง

  1. โรงงานผลิตน้ำดื่ม
    – โรงงานน้ำดื่มทิวดอย
    – โรงงานน้ำดื่มโพธิ์ทอง
  2. โรงงานบรรจุก๊าซ คือ บริษัท ลำปางแอลพีจี
  3. โรงงานเซรามิก
  4. โรงงานล้างดินขาว
  5. โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง คือ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพิชัย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
จำนวน 3 แห่ง คือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
– ถนนลูกรัง                                    จำนวน 3 สาย
– ถนนลาดยาง                                จำนวน 7 สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              จำนวน 51 สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่              จำนวน 1 แห่ง
– สะพานลอยคนข้าม                      จำนวน 40 สาย

การโทรคมนาคม

มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ทุกหมู่บ้าน

การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download