สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

วนอุทยานม่อนพระยาแช่

วนอุทยานม่อนพระยาแช่  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ อยู่ในท้องที่ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 18,579 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2512 ประกอบไปด้วยบริเวณที่ท่องเที่ยวในอุทยาน ได้แก่

  • จุดชมวิวเมืองลำปาง
  • อ่างเก็บน้ำวัดม่อนพระยาแช่
  • บ่อน้ำสองพี่น้อง

ดอยฝรั่ง

ดอยฝรั่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อยู่ภายในวนอุทยานม่อนพระยาแช่ ยอดดอยมีความสูงจากน้ำทะเล 895 เมตร เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการเดินป่าเพื่อตั้งแคมป์และศึกษาธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองลำปางและอำเภอแม่เมาะได้พร้อมกัน ที่สำคัญคือมีหมุดแผนที่ทหารอายุกว่า 100 ปี