ความหมายตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสภา อบต.

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพื่อลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัด…

ข่าวประกาศ

การป้องกันการทุจริต

ประมวลจริยธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

ตรวจสอบภายใน

การเชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)