ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 นาย มานิต อุ่นเครือ นายยก อบต.พิชัย ได้หมอบหมายให้ นาย ชายชาญ ปาวงค์ รองนายก อบต.พิชัย และนาย สง่า คำเดชศักดิ์ ประธานสภา อบต.พิชัย นาย โยธิน ชมพูศรี ผอ.กองสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ศึกษาดูงาน…

ข่าวสารสภา อบต.

ข่าวประกาศ

การป้องกันการทุจริต

ประมวลจริยธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

ตรวจสอบภายใน

การเชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)