ปลูกต้นไม้ ณ ม่อนเก๊าค่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ม่อนเก๊าค่า ป่าชุมชนบ้านวังชัยพัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ