ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ ณ ธนาคารขยะบ้านต้นต้อง ชุมชนบ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง