วันที่ 2 เมษายน 2567 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มอบหมายให้นายสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 64,200 บาท เพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้ซ่อมแซมบ้านต่อไป