วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ เทศบาลเมืองพิชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดพิธีลงนาม MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา นำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อค้นหา คัดแยก คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ร่วมกันประสานงาน แจ้งข้อมูล เบาะแสอันเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือนักเรียนอย่างทันท่วงที พิธีลงนาม (MOU) จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Cr:วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง