มาตรการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

        มาตรการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567

        เนื่องจากประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองจัดงานสังสรรค์ และเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณขยะจำนวนมาก และเศษขยะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากทั้งครัวเรือนและสถานที่ท่องเที่ยว จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ดังนี้ เอกสารแนบ