โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ ครู ก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้า…

Read More