รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

 

  1. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) จำนวน 1 อัตรา

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  6-14 กุมภาพันธ์  2566

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ในวันเเละเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-315-742 ต่อ 11

View Fullscreen

Related posts