ประชุมในการจัดทำแผนการจัดการขยะเปียกและการจัดทำถังขยะเปียก

วันที่28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ได้ประชุม แต่งตั้ง คกก. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการฯ ดำเนินการขอมติที่ประชุมในการจัดทำแผน และ มอบป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกและการจัดทำถังขยะเปียก ให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายที่ได้รับมอบกระทรวงมหาดไทย

Related posts