ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ม่อนเก๊าค่า บ้านวังชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Related posts