กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ถวายพระพร ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน และร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านวังชัยพัฒนา  หมู่ที่ 16 ตำบลพิชัย

Related posts