ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดบรรพตสถิต วัดปงวัง วัดมิ่งเมืองมูล วัดต้นต้อง และวัดบ้านไร่ศิลาทอง เพื่อรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

Related posts