กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยืนแบบภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ชำระภาษีภายในเดือน มีนาคม 2562

ภาษีป้าย ยืนแบบภายในเดือน มีนาคม 2562 ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2562

ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2562

“เสียภาษีตรงเวลา พ้นเมษาค่าปรับแพง”

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

โทร. 054-839612 , 054-315742

Related posts