นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำทีมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำทีมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ของผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านปงวัง หมู่บ้านต้นต้อง หมู่บ้านไร่ศิลาทอง ในพื้นที่ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ภายใต้โครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลและต่อยอดสู่การปฏิบัติ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และนำผลผลิตไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามครัวเรือน อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่าย และถ้าหากมีเหลือก็แบ่งปัน และยังสามารถนำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวโดยมี นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณตัวแทนประชาชน หมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี

Related posts