นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำทีมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำทีมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกและกำจัดขยะอันตราย การคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน การทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่พลิกกลับกอง ของผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านปงวัง หมู่บ้านไร่ศิลาทอง ในพื้นที่ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณตัวแทนประชาชน หมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี

Related posts