มอบของขวัญวันเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำของขวัญวันเด็กมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิชัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงวัง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

Related posts