โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และ สมาชิกสภาฯ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ชรบ. ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย

Related posts