ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Related posts