เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีความหัวใจ ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ต้นแต่งกิ่งต้นไม้ กวาดถนนไหล่ทาง และปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

Related posts