ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท-19View Fullscreen

Related posts