ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) ในเขตพื้นที่ตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ อบต.พิชัย และจิตอาสา ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ควบคุม​เพื่อสังเกตอาการ

Related posts