โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง – ขนม วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านวังชัยพัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Related posts