โครงการ “ลำปางเมืองน่าอยู่ 1 อปท. 1 ถนนสวยงาม”

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโครงการ “ลำปางเมืองน่าอยู่ 1 อปท. 1 ถนนสวยงาม” ตามนโยบายจังหวัดลำปาง โดยบูรณาการร่วมกับ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง ผู้นำชุมชน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสองไหล่ทาง ล้างทำความสะอาด ถนน ทาสีสะพาน บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Related posts