โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ

Related posts