โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

Related posts