ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

View Fullscreen

Related posts