ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกประมาณ 100.00 เมตร ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา

View Fullscreen

Related posts