อบต.พิชัย ตั้งตู้ปันสุข ร่วมแบ่งปัน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับพนักงาน จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปัน สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน

Related posts